Członkowie WRSS i ich dyżury

2

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019.

CZŁONKOWIE MANDATOWI/PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Helena Jaworowska
Przewodnicząca WRSS WP UJ

– członkini mandatowa WRSS WP UJ,
– Senator UJ,
– członkini URSS UJ,
– członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2014 roku.

DYŻURY:
wtorek 13:15-14:45
(konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu się)

~~~~~~~~~~~~~~

Michał Gliński
Wiceprzewodniczący WRSS WP UJ

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ,
– członek URSS UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

DYŻURY:
czwartek 11:30-13:00

—————————————————————————————————————————-

Maciej Wcisło
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ,
– członek URSS UJ.

W Samorządzie od stycznia 2018 roku.

DYŻURY:
wtorek 11:30-13:00

~~~~~~~~~~~~~~

Helena Jaworowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

W Samorządzie od października 2014 roku.

DYŻURY:
patrz dyżur Przewodniczącej WRSS WP UJ

~~~~~~~~~~~~~~

Amelia Stoga
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Zagranicznej

– członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2015 roku.

DYŻURY:
środa 9:30-11:00

~~~~~~~~~~~~~~~

Julia Musyl
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

– członkini mandatowa WRSS WP UJ,
– członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od stycznia 2017 roku.

DYŻURY:
poniedziałek 15:00-16:30

~~~~~~~~~~~~~~~

Aleksandra Górecka
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacyjnej

– członkini mandatowa WRSS WP UJ,
– członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2013 roku.

DYŻURY:
czwartek 15:00-16:30

~~~~~~~~~~~~~~

Jowita Karczyńska
Przewodnicząca Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

W Samorządzie od października 2017 roku.

DYŻURY:
środa 13:15-14:45

~~~~~~~~~~~~

Joanna Bartonowicz

– członkini mandatowa WRSS WP UJ,
– członkini Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

Aliaksandr Lautsou
Sekretarz WRSS WP UJ

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od kwietnia 2015 roku.

~~~~~~~~~~~~

Rafał Koziołek

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UJ,
– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku kulturoznawstwo: teksty kultury,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

 

Reklamy