Członkowie WRSS i ich dyżury

2

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018.

CZŁONKOWIE MANDATOWI/PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Helena Jaworowska
Przewodnicząca WRSS WP UJdyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Senator UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2014 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Michał Gliński
Wiceprzewodniczący WRSS WP UJ

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ,
– członek URSS UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

 

—————————————————————————————————————————-

Marzena Gałkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku: filologia polska,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Helena Jaworowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Senator UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2014 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Amelia Stoga
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Zagranicznej

– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2015 roku.

~~~~~~~~~~~~~~~

Julia Musyl
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od stycznia 2017 roku.

~~~~~~~~~~~~~~~

Aleksandra Górecka
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacyjnej

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2013 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Joanna Bartonowicz
Przewodnicząca Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

Aliaksandr Lautsou
Sekretarz WRSS WP UJ

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od kwietnia 2015 roku.

~~~~~~~~~~~~

Rafał Koziołek

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UJ,
– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku kulturoznawstwo: teksty kultury,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

 

Reklamy