Członkowie WRSS i ich dyżury

2

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018.

CZŁONKOWIE MANDATOWI/PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Helena Jaworowska
Przewodnicząca WRSS WP UJ

e-mail: helenajaworowska@hotmail.com
tel.: 734 423 858
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Senator UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2014 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Michał Gliński
Wiceprzewodniczący WRSS WP UJ

e-mail: michal.glinski2@gmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ,
– członek URSS UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

 

—————————————————————————————————————————-

Marzena Gałkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

e-mail: marzenagalkowska@gmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku: filologia polska,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Helena Jaworowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej

e-mail: helenajaworowska@hotmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Senator UJ,
– członek URSS UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2014 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Amelia Stoga
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Zagranicznej

e-mail: amelia.stoga@gmail.com
dyżury:

– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2015 roku.

~~~~~~~~~~~~~~~

Julia Musyl
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

e-mail: julka.musyl@gmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od stycznia 2017 roku.

~~~~~~~~~~~~~~~

Aleksandra Górecka
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacyjnej

e-mail: ola.gorecka07@gmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2013 roku.

~~~~~~~~~~~~~~

Joanna Bartonowicz
Przewodnicząca Sekcji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

e-mail: j.bartonowicz@gmail.com
dyżury:

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

Aliaksandr Lautsou
Sekretarz WRSS WP UJ

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od kwietnia 2015 roku.

~~~~~~~~~~~~

Łukasz Kraj
Wiceprzewodniczący Komisji Stypendialnej

e-mail: lukasz.r.kraj@gmail.com

– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

Rafał Koziołek
e-mail: koziolek.rafal1@gmail.com

– członek mandatowy WRSS WP UJ,
– Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów UJ,
– członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku kulturoznawstwo: teksty kultury,
– członek Rady Wydziału Polonistyki UJ.

W Samorządzie od października 2016 roku.

~~~~~~~~~~~~

 

Reklamy