Dołącz do nas

3

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, umiesz pracować w zespole, chcesz mieć wpływ na zmianę swojego otoczenia i nie boisz się podejmować nowych wyzwań – przyjdź do nas!

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UJ działa w następujących komisjach:

Wydziałowa Komisja Stypendialna & Ekonomiczna
Wydziałowe Komisje Stypendialna i Ekonomiczna zajmują się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy materialnej. To WKS rozpatruje wnioski o stypendium socjalne, o które mogą się ubiegać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, specjalne – dla osób z niepełnosprawnościami, a także rektorskie – dla najlepszych studentów. Podczas swoich posiedzeń WKS decyduje o przyznaniu zapomóg – formy doraźnej pomocy finansowej dla studentów, których sytuacja z przyczyn losowych (kradzież, wypadek, pożar, choroba, etc.) pogorszyła się.
WKE bierze zaś udział w pracach Uczelnianej Komisji Ekonomicznej podczas przyznawania miejsc w domach studenckich – akademikach.

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
Można być jak wszyscy na tym wydziale i zajmować się literaturą piękną. Można być też mniej mainstreamowym i czytać REGULAMINY! 🙂

WKD to grupa szalonych ludzi, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc zagubionym, znajdującym się czasem na skraju rozpaczy studentom. Bo gdzie jak gdzie, ale na naszym, pełnym lekkoduchów, wydziale, bardzo potrzebni są ludzie, którzy twardo stąpają po ziemi i potrafią udzielać prostych odpowiedzi na trudne pytania.
Chcesz zgłębiać wiedzę o prawach i obowiązkach studentów?
Lubisz pomagać innym i chcesz robić coś ważnego?
Chcesz mieć wpływ na jakość kształcenia na naszym wydziale?
Dołącz do WKD!

Wydziałowa Komisja Kultury
Zajmuje się organizacją wydarzeń i życia kulturalnego na naszym wydziale. Koordynuje imprezy, wystawy, wyjścia na spektakle i organizuje zniżki dla naszych studentów. Co roku WKK składa także Szlachetną Paczkę, do której dołączają się nie tylko studenci, ale także pracownicy wydziału. Współpracuje stale z teatrami w całym Krakowie, klubami oraz samorządami innych wydziałów UJ przy organizacji licznych wspólnych wydarzeń. Dużym autorskim projektem komisji jest comiesięczny kiermasz wymiany książek Wtóra literatura​.
Mamy wyjątkowo ambitne plany na nadchodzący rok i czekamy na pomoc nowych, kreatywnych studentów!

Wydziałowa Komisja Zagraniczna
Komisja zagraniczna zajmuje się współpracą międzynarodową na poziomie akademickim, a także kwestiami szeroko pojętej mobilności studenckiej. Obecnie naszym głównym zadaniem jest, w ścisłej współpracy z Opiekunem, koordynowanie programu Erasmus Plus na Wydziale Polonistyki, organizowanie spotkań z byłymi uczestnikami programu oraz udzielanie wszelkich potrzebnych informacji na jego temat.

Wydziałowa Komisja Informacyjna
Zajmuje się przede wszystkim docieraniem do studentów z informacjami dotyczącymi życia studenckiego na wydziale, ale także naszym Instagramem, Facebookiem czy mailem. Przekazuje informacje dotyczące wydarzeń naukowych i kulturalnych na naszym Wydziale głównie poprzez zamieszczanie wiadomości na ich temat w mediach społecznościowych, ale także rozprowadzając plakaty tworząc przy tym stosowną grafikę do wydarzeń. Praca w WKI łączy się ze współpracą z innymi komisjami nie tylko w wymiarze promocji eventów, ale także przekierowywaniem spraw studentów do odpowiednich organów WRSS.

Sekcja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Jest to najnowsza z naszych komisji. Dbamy o to, aby niepełnosprawność, choroba czy zmaganie się z zaburzeniami psychicznymi nie stanowiły przeszkody w zdobywaniu wykształcenia. To do nas po pomoc zgłaszają się studenci ze szczególnymi potrzebami, staramy się też uwrażliwiać społeczność wydziału i oczywiście zapewnić jak najwięcej udogodnień – zasługą sekcji są między innymi tabliczki z numerami sal w alfabecie Braille’a oraz winda w budynku przy ul. Grodzkiej.
Jeśli zależy Ci na uczynieniu z Wydziału Polonistyki miejsca przyjaznego dla wszystkich studentów bez wyjątku, zapraszamy do współpracy!

Jeśli znalazłeś/aś wśród naszych komisji coś dla siebie – pisz!
Nie jesteś pewny/a, co mogłabyś/mógłbyś robić – przyjdź!

Główną cechą, której szukamy u ludzi, jest zapał do pracy.
Przyjdź, dołącz i znajdź swoje miejsce wśród ludzi, którzy ciągle mają nowe pomysły!  

 

Reklamy