Regulaminy

5

 PRAWA STUDENTA

Regulamin studiów (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Słownik Terminów Regulaminowych

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Kodeks Etyki Studenta UJ (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Zarządzenie Rektora w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych oraz zmiana zarządzenia (aktualizacja: 21.09.2018)

 

POMOC MATERIALNA

Regulamin pomocy materialnej (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Regulamin domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

 

SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studentów UJ (aktualizacja: 21.09.2018 r.)

Regulamin posiedzeń Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ (akualizacja: 21.09.2018 r.)

Reklamy