Regulaminy

5

 PRAWA STUDENTA

Regulamin studiów (aktualizacja: 26 kwietnia 2017 r.)

Słownik Terminów Regulaminowych

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualizacja: 26.04.2017 r.)

Kodeks Etyki Studenta UJ (aktualizacja:

 

POMOC MATERIALNA

Regulamin pomocy materialnej (aktualizacja:

 

SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualizacja:

Regulamin posiedzeń Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ (akualizacja:

Reklamy